Teelt <=> Ziekten/plagen/onkruiden  
       
 


Teelt : aardbeien (selectie- en vermeerderingsveld) (open lucht) (Fragaria ananassa)

Handelsmiddel ARAMO
Toelatingsnummer 9281P/B
Samenstelling 50 g/l  TEPRALOXYDIM
Wachttijd
Toepassingsvoorwaarden Tussen de rijen zonder het gewas te raken en voor het eetbare gedeelte tevoorschijn komt

Ziekten/Plagen/Onkruiden Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
eenjarige grasachtige onkruiden  1 l/ha, 1 toepassing  2 bladeren - einde uitstoeling   
duist  (Alopecurus myosuroides) 1 l/ha, 1 toepassing  2 bladeren - einde uitstoeling   
hanepoot  (Echinochloa crus-galli) 1 l/ha, 1 toepassing  2 bladeren - einde uitstoeling   
kweekgras  (Agropyron repens) 2 l/ha, 1 toepassing  ontwikkelde vegetatie (min. 3 bladeren of 10 à 20 cm)   
raaigras  (Lolium) 1 l/ha, 1 toepassing  3 bladeren - volle uitstoeling   
straatgras  (Poa annua) 1-1,5 l/ha, 1 toepassing  1-5 bladstadium-uitstoeling   
wilde haver  (Avena fatua) 1 l/ha, 1 toepassing  2 bladeren - einde uitstoeling   
graanopslag  1 l/ha, 1 toepassing  2 bladeren - einde uitstoeling   

Handelsmiddel DUAL GOLD
Toelatingsnummer 9244P/B
Samenstelling 960 g/l  S-METOLACHLOOR
Wachttijd 30 dagen
Toepassingsvoorwaarden 1-14 dagen na het planten

Ziekten/Plagen/Onkruiden Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
eenjarige grasachtige onkruiden  0,7 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7-14 dagen, rijbehandeling op de moederplanten     

Handelsmiddel LECAR
Toelatingsnummer 9777P/B
Samenstelling 960 g/l  S-METOLACHLOOR
Wachttijd 30 dagen
Toepassingsvoorwaarden 1-14 dagen na het planten

Ziekten/Plagen/Onkruiden Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
eenjarige grasachtige onkruiden  0,7 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7-14 dagen, rijbehandeling op de moederplanten     

Handelsmiddel MOVENTO 100 SC
Toelatingsnummer 9797P/B
Samenstelling 100 g/l  SPIROTETRAMAT
Wachttijd
Toepassingsvoorwaarden niet tijdens de bloei

Ziekten/Plagen/Onkruiden Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
bladluizen  (Aphididae) 0,75 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen     

Handelsmiddel TANAGRA
Toelatingsnummer 9628P/B
Samenstelling 50 g/l  TEPRALOXYDIM
Wachttijd
Toepassingsvoorwaarden Tussen de rijen zonder het gewas te raken en voor het eetbare gedeelte tevoorschijn komt

Ziekten/Plagen/Onkruiden Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
eenjarige grasachtige onkruiden  1 l/ha, 1 toepassing  2 bladeren - einde uitstoeling   
duist  (Alopecurus myosuroides) 1 l/ha, 1 toepassing  2 bladeren - einde uitstoeling   
hanepoot  (Echinochloa crus-galli) 1 l/ha, 1 toepassing  2 bladeren - einde uitstoeling   
kweekgras  (Agropyron repens) 2 l/ha, 1 toepassing  ontwikkelde vegetatie (min. 3 bladeren of 10 à 20 cm)   
raaigras  (Lolium) 1 l/ha, 1 toepassing  3 bladeren - volle uitstoeling   
straatgras  (Poa annua) 1-1,5 l/ha, 1 toepassing  1-5 bladstadium-uitstoeling   
wilde haver  (Avena fatua) 1 l/ha, 1 toepassing  2 bladeren - einde uitstoeling   
graanopslag  1 l/ha, 1 toepassing  2 bladeren - einde uitstoeling